Fundacja Gospodarcza zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia realizowane w listopadzie w ramach projektu “Pomorskie Miasteczko Zawodów”:

•Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej) – wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
• Doradztwo biznesowe – wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
• Doradztwo podatkowe – wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
• Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel – 17.11.2016; godz. 9.00-13.00
• Podstawy edytora tekstu Word – 24-25.11.2016; godz. 9.00-13.00
• Tworzenie modeli biznesowych z analizą finansową – 28-29.11.2016; godz. 9.00-13.00

Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście!

Kontakt:
Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, pok. 106 (I piętro); tel. 58 622 20 52, 58 622 60 17; www.fundacjagospodarcza.pl

Za: GCWP