ngo26 października 2015 r. prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Zakończyło to trwający kilka lat proces mozolnej reformy jednego z ważniejszych dla organizacji pozarządowych aktów prawnych. W rocznicę złożenia podpisu pod ustawą przez Andrzeja Dudę i pięć miesięcy od wejścia w życie większości jej zapisów przypominamy najważniejsze wprowadzone nowelizacją zmiany.

Zapraszamy do lektury