ngoNowe przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają umowę zawartą pisemnie rozwiązać za zgodą stron lub wypowiedzieć w formie dokumentowej, czyli np. poprzez SMS. Ta nowa forma w praktyce rodzi poważne skutki w zakresie rozwiązywania i wypowiadania umów pisemnych. Polski system prawa cywilnego wdarł się w XXI wiek! Czy ma to znaczenie dla organizacji pozarządowych?

8 września 2016 r. do polskiego systemu prawa cywilnego wprowadzono tzw. formę dokumentową, która jest formą pośrednią pomiędzy formą ustną (tj. nieformalną czynnością prawną, dokonywaną słownie lub gestem), a formą pisemną, która wymagała – i nadal wymaga – złożenia na dokumencie (papierowym) własnoręcznego, oryginalnego podpisu.

Organizacje zawierają i wypowiadają umowy. Zwykle na papierze, z podpisami i pieczęciami. Nowe przepisy nie wywrócą do góry nogami tych zwyczajów. Może się jednak zdarzyć, że będą miały zastosowanie. Zobaczmy więc na czym właściwie polega nowa forma dokumentowa i jakie może mieć zastosowanie w organizacji.

Czytaj dalej