mkidn_01_cmyk
Trwa konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków. Najbliższy termin składnia ofert mija 31 października 2016 r.

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO