2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300
Rozstrzygnięcie konkursu dot. poprawy sprawności niepełnosprawnych dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5177/16/VII/P z 11 października 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego poprawy sprawności niepełnosprawnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni w kwocie 17.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.

Za: UM Gdynia