1200px-opp_logo_1_procent_krakers_4x3

Dla większości organizacji jest już pewnie zbyt późno. Nie powinna być to też konkurencja na czas, ale przemyślana, konsekwentna decyzja. Jednak dla porządku przypominamy: to ostatni moment, żeby ubiegać się o status organizacji pożytku i znaleźć na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. w najbliższym okresie rozliczeniowym.

Możliwość zbierania środków z 1 proc. podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby móc przyjmować 1 proc. organizacja musi więc mieć status organizacji pożytku publicznego. Musi również znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za dany rok podatkowy.

Wykaz prowadzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jest to wykaz elektroniczny, umieszczany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku. Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta przy rozliczeniach podatkowych za rok 2016 opublikowany będzie do 15 grudnia 2016 r.

Co zrobić aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc.?

Zapraszamy do lektury