O sytuacji kobiet, których partnerzy są uzależnieni od alkoholu będą rozmawiać uczestniczy konferencji pt. „On pije, ona się leczy. Problemy współuzależnionych kobiet”. Spotkanie odbędzie się w Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sobotę, 15 października 2016 r. Udział w nim jest bezpłatny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Dla wielu  kobiet problem alkoholizmu w rodzinie jest nadal tematem tabu. Ukrywają go i kierując się irracjonalnym wstydem, nie szukają pomocy. Takie postępowanie pogłębia przeżywany przez nie stres i jest dodatkowym źródłem problemów zdrowotnych. Choć kobiety zgłaszają się do lekarzy z różnymi dolegliwościami, z reguły nie ujawniają ich prawdziwej przyczyny.

Pracownicy ochrony zdrowia diagnozując problemy zdrowotne kobiet, zdecydowanie za rzadko biorą pod uwagę fakt, że ich przyczyną może być stres spowodowany życiem z partnerem uzależnionym od alkoholu. Często leczą więc  skutki stresu zamiast skierować swoje pacjentki do ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia, w których mogą one rozpocząć leczenie przyczynowe swoich dolegliwości.

Celem konferencji jest  nie tylko przybliżenie uczestnikom problemu współuzależnienia, ale także przyczynienie się korzystania przez większą liczbę kobiet z pomocy psychologicznej.

Spotkanie skierowane jest do osób pracujących w województwie pomorskim,  przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych, a także do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z osobami z problemami alkoholowymi i ich rodzinami.

Formularz rejestracyjny.

Rejestracja została przedłużona  do 12 października 2016 r. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji  zadecyduje kolejność zgłoszenia.

Lekarzom uczestniczącym w konferencji zostaną przyznane 3 punkty edukacyjne

Program konferencji.

Notki o wykładowcach.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz
dr hab. Bogusław Borys
dr hab. Jacek Sein Anand

Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają także studentów.

Konferencja On pije, ona się leczy. Problemy współuzależnionych kobiet

  • 15 października 2016 r., godz. 10:00 – 14:00
  • Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • ul. M. Smoluchowskiego 17
  • Gdańsk
  • Audytorium im. prof. Zdzisława. Kieturakisa

Zobacz: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 
Plakat konferencji „On pije, ona się leczy. Problemy współuzależnionych kobiet"

Za: pomorskie.eu