ekonomia-wspolpracy-blog

Szeroko pojmowana działalność społeczna i funkcjonowanie organizacji pozarządowych, to nie tylko działania skierowane na udzielanie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, ale także inne aktywności zmierzając do rozwoju i poprawy jakości życia społeczeństw.

Ekonomia współpracy, to gospodarka oparta na rozproszonych sieciach połączonych ze sobą jednostek i społeczności, w których ludzie, dzięki technologiom internetowym, mogą bezpośrednio wymieniać się dobrami i usługami z pominięciem firm oraz pośredników.

Zjawisko to, poza aspektem ekonomicznym, ma istotny wymiar społeczny i kulturowy, gdyż bez wątpienia przy większym zaangażowaniu w nie, przyczynia się do zwiększenia otwartości i ufności wobec innych, motywuje do niesienia pomocy i dzielenia się zasobami, buduje poczucie przynależności. Ekonomia współpracy może również sprzyjać dbałości o środowisko naturalne (ograniczenie nadużywania i marnowania zasobów).

Opublikowany raport Ekonomia Współpracy w Polsce 2016 (Autorstwo: Społeczność Ekonomia Współpracy) wskazuje, że wśród podmiotów angażujących się w działania z zakresu ekonomii współpracy znajdują się też organizacje trzeciego sektora. Nieocenionym wydaje się również rola wolontariatu w wielu inicjatywach.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem i do czerpania inspiracji do kolejnych aktywności.