Blisko dwie dekady zabiegów Gdyni, o stworzenie jak najbardziej dostępnej przestrzeni miejskiej docenione. Nasze miasto otrzymało nagrodę Lider Dostępności w kategorii samorząd a także Grand Prix konkursu w uznaniu zasług na tym polu. Ogłoszenie zwycięzców odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w poniedziałek 26 września 2016 r. Jak podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda, to swoiste podsumowanie jubileuszowego roku miasta.

Celem konkursu organizowanego przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich, pod patronatem Prezydenta RP, jest promowanie projektowania uniwersalnego, najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych z uwzględnieniem dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Jeśli samorząd pojmować w kategorii wspólnoty, rodziny, to ta rodzina ma obowiązek dbać o wszystkich, bez wyjątku: niezależnie od wieku, pozycji społecznej czy umiejętności. Potrzebna jest determinacja i lata starań, w dążeniu do celu. Na początku każdego działania, konieczna jest wizja, dopasowana do potrzeb mieszkańców. W 2000 roku przyjęliśmy kompleksową strategię rozwoju miasta, która zdefiniowała zadania gdyńskiego samorządu. W kolejnych latach przyjmowaliśmy standardy europejskie i światowe, także w kontekście dostępności. Dzisiaj spotyka nas zaszczyt i nagroda za lata starań i cieszę się, że udało się zbudować model, w którym nowoczesność miasta sprzyja wszystkim – powiedział odbierając nagrodę prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Podkreślmy, że w kategorii „Samorząd” Gdynia dostała nagrodę za wyróżnianie się w prowadzeniu konsekwentnej polityki na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością, z kolei Grand Prix jest przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji.

Kapituła konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyznała nagrody w ośmiu kategoriach, którymi oprócz dwóch zwycięskich dla Gdyni są:

– Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną pod względem dostępności przestrzeni publicznej w Polsce

– Sieć placówek – nagroda dla firmy lub instytucji, która wyróżnia się kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością

– Obiekt użyteczności publicznej – za budynek użyteczności publicznej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością

– Obiekt mieszkalny/biurowy – za obiekt o funkcji biurowej, mieszkalnej lub mieszanej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności

– Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję rewitalizacji/modernizacji budynku lub przestrzeni zabytkowej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością

– Architekt/urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością

Gala - Lider Dostępności w Pałacu Prezydenckim / fot. Sebastian Drausal

Gala - Lider Dostępności w Pałacu Prezydenckim / fot. Sebastian Drausal

Gala Lider Dostępności. Nagrodę w kategorii Samorząd obiera prezydent Gdyni Wojciech Szczurek / fot. Marta Kuśmierz - Integracja

Gala Lider Dostępności. Nagrodę w kategorii Samorząd obiera prezydent Gdyni Wojciech Szczurek / fot. Marta Kuśmierz - Integracja

Gala Lider Dostępności. Nagrodę w kategorii Samorząd obiera prezydent Gdyni Wojciech Szczurek / fot. Marta Kuśmierz - Integracja

Gala Lider Dostępności. Nagrodę w kategorii Samorząd obiera prezydent Gdyni Wojciech Szczurek / fot. Marta Kuśmierz - Integracja

Gala Lider Dostępności. Nagrodę w kategorii Samorząd obiera prezydent Gdyni Wojciech Szczurek / fot. Marta Kuśmierz - Integracja

Gala Lider Dostępności. Nagrodę w kategorii Samorząd obiera prezydent Gdyni Wojciech Szczurek / fot. Marta Kuśmierz - Integracja

Gala Lider Dostępności. Nagrodę w kategorii Samorząd obiera prezydent Gdyni Wojciech Szczurek / fot. Marta Kuśmierz - Integracja

Gala Lider Dostępności. Zbiorowe zdjęcie laureatów konkursu / fot. Marta Kuśmierz - Integracja

Więcej na stronie Gdynia bez barier