ngoAnonsowana na wiosnę przez resort pracy nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została skierowana do konsultacji. Jednym z głównych celów projektu jest ułatwienie organizacjom pożytku realizacji obowiązku składania sprawozdań do bazy sprawozdań OPP. Organizacje mają czas do 7 października 2016 r. na zgłoszenie swoich uwag do przedstawionego projektu.

Zapraszamy do lektury