Abstract zoom image of people visiting art museum stopping by a picture

Nadbałtyckie Centrum Kultury wraz z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotowało ankietę, która pomoże przeprowadzić diagnozę obecnego stanu kultury na Pomorzu. Jest ona skierowana do wszystkich instytucji, organizacji, artystów i edukatorów działających w obszarze kultury, w tym edukacji kulturowej. 

Ankieta: Diagnoza obecnego stanu kultury na Pomorzu

Uwagi można zgłaszać do 15 listopada 2016 r. Preferowane jest wypełnienie ankiety on-line, choć możliwe jest także jej wydrukowanie, wypełnienie ręcznie i odesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk

z dopiskiem: Ankieta

Organizatorom przedsięwzięcia – zgodnie z sugestiami Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego (list w załączeniu) – zależy na dotarciu do jak największej grupy działającej w obszarze kultury.

Wyniki badań zostaną opublikowane w raporcie na początku 2017 r. i udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie Pomorskie.eu oraz Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Informacji w sprawie ankiety udzielają:

  • Monika Łajming (monika.lajming@nck.org.pl, tel. 58 326 10 19)
  • Urszula Hilal (urszula.hilal@nck.org.pl, tel. 58 326 10 13)

Za: pomorskie.eu