ministerstwo_obrony_narodowej_mon_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 10 października 2016 r.

Ogłoszone konkursy:

 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 22/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 21/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Miejsce kaźni polskich patriotów – Strzelecka 8
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 20/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Inscenizacja historyczna 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy 1 grudnia 1916 r.
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 19/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Rotmistrz Witold Pilecki Żołnierz – Bohater – Patriota
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 18/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Zorganizowanie obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pn. „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”

Za: NGO