2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Prezydent Miasta Gdyni dnia 20 września 2016 r. podpisał Zarządzenie  Nr 5085/16/VII/2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.

 

Zarządzenie Nr 5085/16/VII/2016 r. – do pobrania

Za: Gdynia.pl