Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza na obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, które odbędą się w Trójmieście w dniach 18-23 września 2016 r. W programie konferencja, warsztaty, koncerty i wystawy. Wydarzeniu patronuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Obchody to wydarzenie informacyjno-edukacyjne, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej o chorobach psychicznych, w szczególności schizofrenii. Chodzi także o przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie.

Wyraź swoje poparcie

Dni Solidarności rozpoczną się 18 września na placu Przyjaciół Sopotu, gdzie funkcjonować będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny z ofertami wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. O godz. 13.00 organizatorzy zapraszają do przejścia przez symboliczne Drzwi do Tolerancji.

Dowiedz się więcej o chorujących psychicznie

W programie Dni Solidarności znalazły się konferencja i warsztaty: pt: „Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”, które odbędą się w Gdańsku i Gdyni, 19 i 20 września.

Wspólny wysiłek podejmowany przez organizacje i instytucje Gdańska, Sopotu i Gdyni w ramach Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego przyczyni się do poprawy sytuacji osób chorujących psychicznie i ich rodzin, promocji psychiatrii środowiskowej i zdrowia psychicznego.

„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”

Kampania mająca na celu przeciwdziałanie napiętnowaniu osób chorych na schizofrenię jest realizowana w Polsce od września 2000 r. Program integruje wszystkie środowiska związane z leczeniem schizofrenii tak, aby ich wspólne działanie wpłynęło na zmianę postaw i uprzedzeń wobec osób chorych psychicznie.

Bezpośrednim celem programu jest przeciwstawienie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię przez edukację wielu grup społecznych – uczniów, kleryków, pacjentów i ich rodzin, psychiatrów i lekarzy rodzinnych. Program nastawiony jest również na bliską współpracę z mediami nad nowym, bliższym prawdzie obrazem osoby chorej psychicznie społeczeństwie.

10 tez o schizofrenii

 • Schizofrenia jest chorobą.
 • Schizofrenia jest zaburzeniem wielowymiarowym.
 • Schizofrenia nie jest tylko chorobą.
 • Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną.
 • Schizofrenia nie jest choroba nieuleczalną.
 • Jest schizofrenia, nie ma schizofreników.
 • Chorzy na schizofrenię mają takie same prawa jak inni.
 • Chorzy na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej, niż osoby zdrowe.
 • Chorzy na schizofrenię oczekują szacunku, zrozumienia i pomocy.
 • Schizofrenia odkrywa pytania wspólne chorym i zdrowym.

 

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

 • 18-23 września 2016 r.
 • Gdańsk, Sopot, Gdynia

Więcej wydarzeń na stronie Pomorskiej Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego

Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego na Facebooku

plakat-dzien-solidarnosci-z-chorymi

 

Za: pomorskie.eu