ngoOd 3 września 2016 weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie – przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy o pożytku. Razem z Marcinem Dadelem omawiamy to, co bezpośrednio dotyka NGO – formularz wniosku o dotację, czyli nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Zapraszamy do lektury