3294_filebig

 

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wie, kto pyta”, z którego mogą skorzystać osoby niewidome i słabowidzące. Mogą one otrzymać porady informatyka, który na co dzień pracuje z osobami niewidomymi i posiada bogatą wiedzę dotyczącą najnowszych technologii pomagających im w codziennym funkcjonowaniu. Podpowie  jaki sprzęt komputerowy i urządzenia specjalistyczne warto kupić, jak działają i jak umiejętnie z nich korzystać. Istnieje też możliwość uzyskania porady prawnika, który udzieli wskazówek z jakich uprawnień i ulg można skorzystać oraz co zrobić w sytuacji, kiedy osoba niewidoma czuje się dyskryminowana. Uczestnikom  projektu oferowane jest wsparcie psychologa, z którym mogą porozmawiać o problemach, niejednokrotnie związanych z utratą wzroku. Fachową poradą służy również tyflopedagog (specjalista uczący samodzielnego poruszania się i wykonywania codziennych czynności), który podpowie jakie urządzenia pomogą w prowadzeniu domu czy wykonywaniu pracy.

Projekt kierowany jest też do szeroko rozumianego otoczenia osób niewidomych. Utrata wzroku to strata nie tylko dla osoby niewidomej, lecz również dla jej bliskich. Specjaliści podpowiedzą jak poradzić sobie w tej nowej i trudnej sytuacji i jak wspierać osobę bliską, która straciła lub traci wzrok. Zaproszenie skierowane jest do zarówno członków rodzin osób dorosłych, jak i rodziców niewidomych lub słabowidzących dzieci.

Placówki kulturalne i edukacyjne coraz częściej otwierają się na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Nie zawsze jednak wiedzą w jaki sposób dostosować swoją ofertę do ich potrzeb, a także jak obsłużyć klienta z dysfunkcją wzroku. Fundacja podpowiada jak to zrobić.

Coraz częściej osoby niepełnosprawne wzrokowo znajdują zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Jednak pracodawcy nie zawsze wiedzą jakie uprawnienia przysługują im z tytułu zatrudniania niewidomego pracownika i jak dostosować stanowisko pracy do jego potrzeb. Specjaliści udzielą im niezbędnych wskazówek.

Porady są udzielane drogą mejlową, listowną oraz telefoniczną.

W razie potrzeby istnieje również możliwość spotkania się z wybranym doradcą. Wszystko zależy od charakteru porady i miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej udziałem w projekcie.

Wszystkie porady są udzielane nieodpłatnie. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i realizowany do 31 grudnia 2016 roku.

Zgłoszenia przyjmuje pani Emilia Roszczyk.

E-mail: e.roszczyk@fundacjavismaior.pl

Tel. 22 370 28 75

Za: Gdynia bez barier