2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Prezydent Miasta Gdyni

informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”.

 


Opinia Komisji Oceniającej:

Lista rankingowa ofert:

  1. Oferta Nr 1: złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską
  1. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 82,68 pkt

 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

  1. Oferta Nr 1: złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską
    im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – kwota dotacji 20 000 zł

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 5002/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2016 r.:

  1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Komenda Hufca Gdynia – na zadanie „Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych Wyjdź w Świat”  w latach 2016 – 2017. Wysokość dotacji na realizację zadania – 20 000,00 zł

Za: UM Gdynia