eswip-logo

Szanowni Państwo,

dzięki współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych mamy zaszczyt zaprosić przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych Gmin Członkowskich Stowarzyszenia na bezpłatne wizyty w krajach UE.

Rekrutacja uczestników w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, w ramach którego możliwe są bezpłatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne śr. 5-dniowe wyjazdy zagraniczne (nabór w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.)

Osoby, biorące udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej, mini stażu lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych.

Uczestnicy/ czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki :

– organizacji pozarządowych,

– jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne)

– oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.

Działania realizowane są na terenie całego kraju, a rekrutacja w województwie, w którym mieszczą się nasze gminy członkowskie prowadzona jest poprzez biuro: Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego

Siedziba w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel./faks +48552362716, lub 2353388, 6421885 – kontakt mail:
eswip@eswip.pl, www.eswip.pl

lub bezpośrednio z Agnieszką Sójką – a.sojka@eswip.p

Wszelkie szczegóły dotyczące warunków udziału w projekcie znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu i przekazać go (osobiście lub listownie) do właściwego ze względu na województwo biura projektu wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji (obowiązuje data wpływu dokumentów).

Dokumenty wraz załącznikami dostępne są na stronie:

http://www.eswip.pl/projekty/16,polityki-publiczne-europejskiej-jakosci

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.

Dokumenty:

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Dodatkowe informacje (formularz rekrutacyjny w tym: Wzór zgody kierownika Instytucji Wysyłającej na wyjazd, Wzór raportu z realizacji projektu uczestnika do uzyskania w Sekretariacie Stowarzyszenia pod adresem:

sekel@eurobalt.org.pl lub zuchowski@eurobalt.org.pl lub pod numerem telefonu 55 611 20 00 lub 641 28 55

Serdecznie zapraszamy do udziału!

s2_16_polityki_publiczne_europejskiej_jakosci