2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy:

1. Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „In gremio”
2. Nazwa zadania: STOP Cyberprzemocy- projekt przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z Internetu oraz narzędzi cyfrowych.
3. Liczba punktów: 79,7

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 5023/16/VII/O z dnia 30 sierpnia 2016 r. przyznał dotację na wspieranie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocyStowarzyszeniu „In gremio” z siedzibą w Gdyni, w kwocie: 100 000 zł brutto– nazwa zadania: STOP Cyberprzemocy- projekt przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z Internetu oraz narzędzi cyfrowych.

Za: UM Gdynia