95522

Fundacja „Merkury” oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby z niepełnosprawnościami w procesie aktywizacji zawodowej. Pierwszy nabór zgłoszeń trwa do 5 września 2016 r.

Kto może aplikować?

O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie) tj.:

 • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
 • osoby prawne (publiczne i prywatne)
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Oferujemy

 • wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego
 • wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem
 • wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów
 • poziom finansowania – 100%
 • wsparcie opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania

Preselekcja Kart Zgłoszenia Innowacji zostanie dokonana przez animatora innowacji, wspieranego przez ekspertów. Do kolejnego etapu zostanie wybranych min. 36 pomysłów innowacyjnych na podstawie następujących kryteriów:

 • czy pomysł mieści się w temacie projektu, tj. ma na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i jest zgodny z dokumentami strategicznymi w tym zakresie;
 • czy pomysł wpisuje się w założenia projektu (można go przetestować na małej grupie odbiorców (ok. 10 osób lub/i 1-2 organizacjach przez max. 6 miesięcy i za kwotę nie przekraczającą sumy założonej we wniosku na 1 grant);
 • czy pomysł w ogóle jest innowacją, tzn. czy nie jest/był już stosowany w Polsce i czy nie powiela standardowych form wsparcia, zaplanowanych w POWER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL;
 • czy pomysł mieści się w aktualnym systemie prawnym, tj. jego zastosowanie nie wymaga wprowadzenia zmian w przepisach;
 • czy pomysł realizuje zasadę równości płci i niedyskryminacji.

Szczegóły procedury znajdą Państwo w dokumencie „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego”.

Terminy

Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie). Pierwszy nabór Kart Zgłoszeń Innowacji trwa do 5 września 2016 r. (wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać mailem).

Termin posiedzenia komisji zaplanowano na 16-23 września 2016 r.

Wyniki z pierwszego naboru: 26 września 2016 r.

Orientacyjny termin zawierania umów z pierwszego naboru: do 30 września 2016 r. Kolejne terminy posiedzenia Komisji będą podawane na stronie internetowej (www.merkury.org.pl i www.wrzos.org.pl) w miarę napływu pomysłów na innowacje.

UWAGA, osoby zainteresowane zgłoszeniem pomysłu na innowacje prosimy o kontakt z animatorami w Punktach Inkubacji Innowacji:

Fundacja „Merkury” ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych tel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01, e-mail: granty@merkury.org.pl

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa tel./ fax +48 22 826 52 46, e-mail: wrzos@wrzos.org.pl,agnieszka.deja@wrzos.org.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Nabycińska 19. Pok. 409, 53-677 Wrocław tel. 71 793 23 24, e-mail: dfop@dfop.org.pl

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa ul. M. Kotańskiego 1; 10-167 Olsztyn tel./ fax 531 022 712, e-mail: wrzos@wrzos.org.pl,k.plowiec@wrzos.org.pl

Pliki do pobrania dostępne na stronie NGO.

Za: NGO

 

logo