ngoW 2015 r. miała miejsce nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego. Nowelizacja pociągnęła za sobą konieczność wydania kilku rozporządzeń – przepisów wykonawczych. Na to, które właśnie się ukazało, organizacje pozarządowe czekały najdłużej – ponad pół roku. Ale jest. Zobacz więc, jakie wzory będą teraz obowiązywać w konkursach na realizacje zadań publicznych.

Zapraszamy do lektury