img_46337661de75392c08e21515b6bc0cf9_200x200

Instytut Kultury Miejskiej, operator programu Sieć Kultury w województwie pomorskim, ogłasza otwarty konkurs na wsparcie finansowe projektów łączących edukację i kulturę. Każdy (osoby prywatne, grupy nieformalne, NGO, instytucje publiczne) może zgłosić pomysł na działania i zdobyć od 5 tys. do 15 tys. zł na ich realizację. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2016 r.

Chcemy wzmocnić współpracę między sektorem edukacji i kultury, zachęcić nauczycieli i edukatorów, animatorów kultury do wspólnego realizowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej. Spośród przesłanych propozycji wyłonimy 6-7 projektów z budżetem do 5 tysięcy złotych i dwa projekty z budżetem do 15 tysięcy złotych mówi Agata Andrasiak, koordynatorka programu Sieć Kultury.

Jak aplikować do konkursu?

Do 6 września należy złożyć w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku) poprawnie wypełniony wniosek, który można pobrać ze strony internetowej projektu oraz wypełnić ankietę będącą częścią regionalnej diagnozy prowadzonej w ramach programu. Komisja konkursowa wybierze 6-7 projektów z budżetem do 5 tys. zł i dwa projekty z budżetem do 15 tys. zł.

Kto może złożyć projekt?

Nauczyciele, edukatorzy, animatorzy, osoby prywatne, zespoły nieformalne, a także instytucje czy organizacje pozarządowe. Najważniejsza jest idea połączenia edukacji i kultury w planowanych działaniach. Instytut Kultury Miejskiej, w ramach prowadzonego programu Sieć Kultury, zapewnia jego uczestnikom i uczestniczkom wsparcie merytoryczne w trakcie tworzenia projektów oraz indywidualne konsultacje podczas warsztatów „Budowanie projektów edukacji kulturalnej”, które w dniach 29–30 sierpnia poprowadzi w Gdańsku Ewa Kokot, edukatorka sztuki i animatorka.

Rozwijamy Sieć Kultury w województwie pomorskim

„Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową na Pomorzu. W latach 2016–2018 odbędą się szkolenia, giełdy pomysłów, spotkania informacyjne, konkursy grantowe, diagnoza środowiska kultury w województwie pomorskim oraz spotkania sieciujące osoby zajmujące się edukacją kulturową. Program Sieć Kultury jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej i zwiększeniu jej roli w działaniach instytucjach kultury i oświaty. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury.

Regionalnym operatorem programu jest Instytut Kultury Miejskiej, a partnerami strategicznymi są: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Fundacja Edukacyjna Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdański Teatr Szekspirowski, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk  – Gdynia – Sopot, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Za: pomorskie.eu