ngoW ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym został określony termin dla sądów, dotyczący rozpoznawania przez nie wniosków. To termin 7-dniowy. Zdarza się jednak, że termin ten jest przekraczany. Co zrobić w sytuacji, jeśli sąd rozpatruje wniosek znacznie dłużej niż 7 dni? – odpowiada doradczyni Informatorium.

Czytaj dalej