3 sierpnia 2016 r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu do spraw opracowywania kierunków polityki społecznej wobec osób starszych, działającego w ramach Rady ds. Polityki Senioralnej, pod przewodnictwem Pana prof. Piotra Szukalskiego. W spotkaniu wzięła udział Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnicząca Rady Pani prof. Józefa Hrynkiewicz oraz Pani Poseł Małgorzata Zwiercan Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.

W trakcie spotkania eksperci konsultowali projekt założeń strategii polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 roku.

Prace nad przygotowaniem założeń będą kontynuowane w ramach kolejnych spotkań Zespołu.