W sierpniu 2016 r. Caritas Archidiecezji Gdańskiej otwiera Dzienny Dom Opieki Medycznej, nową placówkę dla osób chorych, wychodzących ze szpitali. Pobyt w placówce jest bezpłatny, zapisy dla chętnych już trwają.

Dzienny Dom Opieki Medycznej będzie zajmować się pacjentami, który wychodzą ze szpitala, ale nadal potrzebują wzmożonej opieki pielęgniarskiej, kompleksowej rehabilitacji w celu jak najszybszego powrotu do samodzielności. Na rynku usług medycznych brakuje takich placówek. Taka forma wsparcia dla osób chorych to nowość.

Kto może skorzystać z opieki?

DDOM będzie przeznaczony dla pacjentów, którzy wychodzą ze szpitala lub w okresie ostatniego roku byli hospitalizowani oraz w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel mieszczą się w granicach 40-65 punktów i posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Co zapewni ośrodek?

Dzięki zatrudnionej kadrze pacjenci otrzymają opiekę pielęgniarską, w tym edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji. Konsultacji udzielą lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz geriatrii.

W planach jest także usprawnianie ruchowo pacjentów, stymulowanie ich procesów poznawczych, rozwijanie na terapii zajęciowej, udzielanie wsparcia psychologicznego, a także świadczenie usług szkoleniowych dla rodzin i najbliższych, tak, aby przygotować ich do kontynuacji opieki w domu.

Są to ważne i do tej pory nieistniejące formy wsparcia, dlatego mamy nadzieję, że usługi te w przyszłości znajdą swoje miejsce na stałe w katalogu świadczeń gwarantowanych i będą ważną formą wsparcia dla osób chorych oraz ich rodzin – mówi Anna Kostusik, dyrektor Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku. –Inicjatywa skierowana jest z jednej strony do pacjentów, szczególnie tych starszych, którzy uzyskają fachową pomoc, a z drugiej strony do ich bliskich, którzy na przykład będą mogli nadal pracować zawodowo wiedząc, że ich krewni wracają do zdrowia.

Kto finansuje pobyt?

Dzienny Dom Opieki Medycznej będzie działał na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia, a pobyt będzie dla pacjentów bezpłatny, w ramach ubezpieczenia społecznego.

Ośrodek przez najbliższe dwa lata – dzięki wsparciu funduszy europejskich – będzie działał w ramach programu pilotażowego.

Zapisy i informacje

Zapisy już trwają, dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II przy ul. Fromborskiej 24 na gdańskim Przymorzu lub pod numerem tel. 58 511 35 04.

Plakat informacyjny Dziennego Domu Opieki Medycznej

Za: pomorskie.eu