Kancelaria_premiera_KPRM_budynek_4_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER – ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

W ramach konkursu dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty mające na celu podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni. Projekty mogą być również realizowane w partnerstwie.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie www.efs.kprm.gov.pl.

Za: NGO