pomorskiestowarzyszeniepomorskiewue-803

 

Szanowni Państwo,

Wyróżniając najprężniej działające organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa, pragnę serdecznie zaprosić do udziału w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z okazji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016 (EUWRC). Tegoroczna edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 10-13 października br. w Brukseli.

EUWRC to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską i Komitet Regionów od 2003 r. Podczas tegorocznego EUWRC, odbywającego się pod hasłem przewodnim „Regiony i miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu”, miasta i regiony europejskie zaprezentują swój potencjał w kreowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Województwo Pomorskie angażuje się w EURWC poprzez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli. W tym roku jest partnerem w konsorcjum regionów i miast „EU urban regeneration- sustainable cities for better future” pod przewodnictwem Miasta Łódź skupiającego partnerów z Chorwacji (miasto Rijeka), Holandii (miasto Maastricht), Turcji (Aydın Metropolitan Municipality), Rumunii (region Bucharest-Ilfov) i Polski (województwa lubelskie i lubuskie). Wspólnie z naszymi partnerami przygotowana zostanie debata pt. „Urban regeneration as a tool in creating sustainable Europe”. Wydarzenie odbędzie się 12 października br. w godzinach 9:00 – 13:00 w Sali Arts 56 przy Avenue des Arts 56 w Brukseli. Podczas spotkania przedstawione zostaną dobre przykłady z zakresu rewitalizacji miejskiej na poziomie europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki tworzenia zrównoważonych miast sprzyjających włączeniu społecznemu i rozwoju gospodarczemu.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat EUWRC 2016 – wraz z całościowym programem obejmującym ponad sto spotkań dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm.

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na fakt, iż językiem roboczym wydarzenia jest wyłącznie język angielski.

Zgłoszenie kandydatury wraz z krótkim opisem działalności organizacji prosimy składać w formie papierowej do Pani Magdaleny Witkowskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, natomiast w formie elektronicznej na adres emailowy: spue@pomorskieregion.eu. Stowarzyszenie doceniając dorobek i zaangażowanie wybranych organizacji sfinansuje wyjazd studyjny opłacając transport lotniczy oraz nocleg uczestników.

Z poważaniem

Mieczysław Struk

Przewodniczący Zarządu

Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”

Marszałek Województwa Pomorskiego