Logo_PPNT_Gdynia

 

Konkurs dotyczy wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni i ma charakter otwarty.

Lista Podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Oferta nr 1
Nazwa: Wzmocnienie potencjału oraz kwalifikacji w zarządzaniu i analizie procesów technologii automatyki przemysłowej i morskiej
Instytucja : Fundacja Unika Menso
Wnioskowana kwota dotacji: 731 320,00 PLN
Koszt całkowity zadania: 741 820,00 PLN

Oferta nr 2
Nazwa: Bałtycki Instytut Technologiczny – komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej
Instytucja : Fundacja Badawcza Bałtycki Instytut Technologiczny
Wnioskowana kwota dotacji: 5 250 000,00 PLN
Koszt całkowity zadania: 6 690 000,00 PLN

Za: PPNT