ngo„Organizacja pyta o…” to cykl SCWO, w którym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) odpowiada na pytania warszawskich NGO, dotyczące różnorodnych aspektów, zwłaszcza prawnych, związanych z prowadzeniem organizacji w Warszawie. Dziś o tym, czy kontrola może ukarać wstecz w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

Czy kontrola z urzędu skarbowego, dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, może ukarać wstecz za niedopełnienie obowiązków, nawet jeśli organizacja, w momencie kontroli, obowiązki te spełnia?

Czytaj dalej