ngoUrlop wypoczynkowy to uprawnienie każdego pracownika, zatrudnionego w ramach określonego rodzaju umów – zwykle umowy o pracę. Opisuje go Kodeks pracy: kiedy brać, ile dni, jak udzielać? Warto, żeby te zasady, wcale nie takie proste, zgłębiły również organizacje pozarządowe. PORADNIK.NGO.PL pomaga je poznać!

Za: NGO