20160511161436_2_8

W związku ze szczytem NATO 8 lipca 2016 r. i utrudnieniami komunikacyjnymi z tym związanymi, biuro Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce będzie nieczynne. Aby móc odpowiedzieć na liczne pytania pań bibliotekarek, nabór wniosków w konkursie im. Olgi Rok zostaje przedłużony do 11 lipca (włącznie). Wnioski można składać do północy. Więcej na www.projektbabacia.pl.

Aktywność, pasja, zaangażowaniu w pracę, korzystanie z ciekawych metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi to cechy szczególnie dziś cenione i potrzebne u bibliotekarek. Już po raz piąty panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce mają szansę na stypendium w Konkursie im. Olgi Rok. Dzięki swojej aktywności mogą wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym.

Kobiety niezwykłe, lokalne liderki, zaangażowane w swoją pracę i przełamujące stereotypy – takie są laureatki i wyróżnione w dotychczasowych edycjach naszego Konkursu. Jestem pewna, że takich kobiet jest w Polsce jeszcze bardzo wiele i chcemy dać im szanse na spełnienie większych i mniejszych marzeń. Zależy nam również na docenieniu roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka – mówi Karolina Muzal koordynatorka konkursu im. Olgi Rok.

Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę: zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami, ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium oraz całokształt doświadczeń życiowych kandydatki, w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.

Stypendium w Konkursie im. Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki z Warszawy. Jego celem jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem Merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.

Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerem wspierającym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Więcej informacji, regulamin konkursu im. Olgi Rok oraz wniosek znajdują się na stronie www.projektbabcia.pl

Za: NGO