577cf549d442cDarboven Idee Grant 2016 – konkurs skierowany do kobiet, które wyróżniają się kreatywnością, inicjatywą oraz odwagą do samodzielnego wejścia na rynek. Nagrodą jest grant w wysokości 100 000 zł – na start lub kontynuację innowacyjnej działalności.

Początkiem wszystkiego jest idea, a ta zasługuje na pielęgnację, rozwój i wsparcie. Pan Albert Darboven  – przedsiębiorca z Hamburga postawił w tym kierunku znaczący krok do przodu. Już od 1997 roku funduje w Niemczech nagrodę „IDEE – Grant“ (tam znaną jako Idee Förderpreis) – wyróżnienie skierowane wyłącznie do kobiet, które pragną rozpocząć swoją działalność na rynku oraz do młodych przedsiębiorczyń, które z właściwym sobie zapałem, werwą i entuzjazmem chcą postawić krok w stronę samodzielności i realizować swoje innowacyjne wizje, ale także do tych, które zdobyły się na  odwagę, by już to zrobić. Od roku 2006 nagroda przyznawana jest na przemian w Niemczech i w Polsce.

IDEE – Grant w wysokości 100.000 zł stanowi nagrodę, a zarazem pełną akceptację dla poczynań zaangażowanych w swoją pracę kobiet, które konsekwentnie rozwijają i wdrażają swoje przedsiębiorcze pomysły, budują nowe koncepcje działania firmy i dzięki temu tworzą nowe miejsca pracy w zorientowanych na przyszłość obszarach gospodarki. Grant to kwota na start lub kontynuację innowacyjnej działalności (zarejestrowanej nie dłużej niż 3 lata), prowadzonej przez kobietę.

IDEE – Grant skierowany jest wyłącznie do kobiet, których kreatywność, inicjatywa i odwaga do samodzielnego wejścia na rynek powinna być wspierana i nagradzana. Takie przesłanie niesie ze sobą „IDEE – Grant”. Nagroda przyczynia się do ukazania jak wielki, wciąż jeszcze nie doceniany, potencjał przedsiębiorcy drzemie w kobietach oraz do kreowania wzorów postępowania na rynku. Udział w konkursie dodaje kobietom siły – pełne wiary w siebie, przeświadczone o powodzeniu zabierają się do realizacji swoich przedsiębiorczych zamierzeń.

W świecie gospodarki, w którym bardzo silnie odcisnął swe piętno mężczyzna, bardzo trudno przebić się nowym, niekonwencjonalnym pomysłom, przedstawianym i forsowanym przez kobiety – twierdzi Albert Darboven. Ale właśnie pomysły zorientowane na przyszłość w kombinacji z handlowym wyczuciem oraz niezbędną dawką ambicji to doskonały zestaw przeciwdziałający gospodarczej rezygnacji – dalej Albert Darboven –  a moim życzeniem jest choć trochę pomóc w usuwaniu przeszkód na ich drodze, właśnie kobietom dodać odwagi, aby były w stanie w dzisiejszych czasach zrobić trudny krok do samodzielności.

Ilość zgłoszeń do konkursu rośnie z edycji na edycję, co dowodzi, jak wielkie są kreatywność, zaangażowanie i determinacja kobiet w dążeniu do celu. Dowodzą one, jak dzięki kobiecej energii, zapałowi i wytrwałości realizują się kreatywne pomysły – powstają solidne firmy, a za tym nowe, pewne miejsca pracy. Przedsiębiorcze kobiety „nie oczekują sukcesu, jeśli na niego nie zapracują”, a udział w konkursie to doskonały początek drogi do sukcesu.

SKŁAD JURY 2016
Ewa Plucińska – prezes Grupy Firm Doradczych EVIP, przewodnicząca Jury
Irena Eris – współwłaścicielka Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris
Olga Krzyżanowska – działaczka społeczna, była Senator RP
Anita Plantikow – naukowiec, członek Jury niemieckiej edycji konkursu
Rolf Eggert – były Minister Gospodarki w rządzie Haralda Ringstorffa

PATRONI 2016
Danuta Wałęsa – żona Prezydenta RP
Cornelia Pieper – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku
Magdalena Adamowicz – żona Prezydenta Gdańska
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
oraz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Gdańska
Konsulat GeneralnyRFN

Patronat medialny:
czasopismo Prestiż

REGULAMIN / TERMINY / SKŁADANIE WNIOSKÓW
Przebieg konkursu i harmonogram prac jury:

· 19.04.2016 – Inauguracja konkursu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
· 20.04.2016–11.09.2016 – przyjmowanie zgłoszeń

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11.09.2016 o godzinie 24.00

· 12.09.2016–18.09.2016 – weryfikacja nadesłanych projektów
· 19./20.09.2016 – I posiedzenie Komisji Jurorów, wyłonienie kilkuosobowej grupy finalistek
· 07/08.11.2016 – II posiedzenie Jury, prezentacja projektów finalistek
· 08.11.2016 – oficjalne ogłoszenie wyników z wręczeniem nagrody głównej – 100.000 zł, Gala w Ambasadzie Niemiec Warszawie
Formularz konkursowy zostanie udostępniony przez Organizatora na stronie: www.darbovenideegrant.pl po Inauguracji.

Treść regulaminu oraz pozostałe informacje dotyczące udziału i przebiegu konkursu dostępne są na stronie www.darbovenideegrant.pl oraz w Biurze Organizacyjnym DIG, pod adresami: agata.ideegrant@gmail.com oraz tatiana.ideegrant@gmail.com

Za: PPNT