logo-rady

Rada Dzielnicy Śródmieście Gdyni

zaprasza

dnia 7 lipca br o godz. 18:00

do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

przy ul. 3 Maja 27-31

na spotkanie, na którym porozmawiamy o potrzebach mieszkańców dzielnicy w zakresie m.in. integracji, organizacji wolnego czasu, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa.

Wspólnie zastanowimy się, jak można je zaspokoić i zawiążemy partnerstwa do konkursu miasta „Przyjazna Dzielnica”.

Spotkanie ma charakter otwarty !

Serdecznie zapraszamy !