rada_rdpp_foto_do_info_800

Czerwcowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się z udziałem nowych członków – przedstawicieli III sektora w Radzie. Nowi członkowie zostali powołani 17 czerwca 2016 r. Rada ma nadzieję, że ich uczestnictwo w pracach zwiększy reprezentatywność tego ciała. Zasilą również osobowo stałe i doraźne zespoły problemowe Rady, które między posiedzeniami wykonują większość „czarnej roboty”. Ilość i waga omawianych w zespołach spraw pokazuje, że takie wsparcie bardzo im się przyda.

Piąte posiedzenie – najliczniejsze

Piąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji odbyło się 23 czerwca 2016 r. Było wyjątkowo liczne, ponieważ poza nowymi członkami rady, wyłonionymi w wyniku naboru uzupełniającego (zobacz: Uzupełniający nabór na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji), uczestniczyli w nim też przedstawiciele wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego. Takie spotkanie zaplanowane zostało na poprzednich posiedzeniach (zobacz: Czwarte posiedzenie RDPP), w związku z próba zawiązania konwentu rad wojewódzkich i zgłoszonych wtedy postulatów dotyczących współpracy rad tego szczebla z RDPP.

Dzień wcześniej miało miejsce spotkanie członków rady reprezentujących III sektor z organizacjami pozarządowymi.

Posiedzenie 23 czerwca zaczęło się od przedstawienia informacji z prac poszczególnych zespołów stałych i doraźnych Rady Pożytku.

Czytaj dalej