ngoSezon sprawozdawczy w pełni. Fundacje OPP, pamiętajcie o zmianach z 2015 roku! Zamiast dwóch, składacie jedno sprawozdanie merytoryczne.

PYTANIE ORGANIZACJI  POZARZĄDOWEJ:

Reprezentuję fundację, która ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Przygotowujemy sprawozdanie merytoryczne OPP. Czy musimy wysłać drugie sprawozdanie merytoryczne do ministra środowiska, któremu podlegamy ze względu na cele działania zapisane w statucie?

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

Czytaj dalej