ngoW stowarzyszeniu rejestrowym najwyższą władzą jest walne zebranie członków. Tworzą je wszyscy członkowie stowarzyszenia. Kompetencje walnego są zapisane w statucie. Czy jednym z zadań walnego jest zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego? Doradczyni poradnik.ngo.pl odpowiada na to pytanie.

Czytaj dalej