life_rozne

Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 roku pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich Wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w Polsce realizowane są obecnie 64 projekty LIFE o budżecie blisko 620 mln zł i wsparciu NFOŚiGW 260 mln zł.

Przykładowe wnioski
Terminy składania wniosków w 2016 r.:

Projekty tradycyjne:

  • podprogram na rzecz klimatu – do 7 września 2016 r.
  • podprogram na rzecz środowiska: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami – do 12 września 2016 r.
  • podprogram na rzecz środowiska: przyroda i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja o środowisku – do 15 września 2016 r.

Projekty przygotowawcze:

  • podprogram na rzecz środowiska – do 20 września 2016 r.

Projekty pomocy technicznej:

  • podprogram na rzecz środowiska – do 20 września 2016 r.
  • podprogram na rzecz klimatu – do 20 września 2016 r.

Projekty zintegrowane:

  • podprogram na rzecz środowiska – do 26 września 2016 r.
  • podprogram na rzecz klimatu – do 26 września 2016 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
UWAGA:

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”.

Wnioski można składać:

  • w ramach naboru tradycyjnego w okresie od 1 do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.30,
  • w ramach naboru skróconego w okresie od 1 marca 2017 r. do zakończenia fazy rewizji KE w ramach naboru 2016 r., lecz nie później niż do 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakladce Nabór tradycyjny/skrócony 2016 – Projekty Tradycyjne.

Kontakt:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej
Wydział ds. Programu LIFE

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl
tel.: 22 45 90 167
e-mail: life@nfosigw.gov.pl

Za: NGO