ulotka tył Magiel 201611 czerwca 2016 r. w godz. 14.00 – 18.00 odbędzie się VIII edycja „Gdyńskiego Magla Twórczego”, którego celem jest integracja osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną Gdyni poprzez prezentację szeroko rozumianej twórczości i umacnianie pozytywnych relacji społecznych. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia oraz instytucji zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych
i gdyńskie szkoły specjalne będą miały okazję do zaprezentowania swojej działalności, twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej. Patronat Honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

Podczas trwania wydarzenia odbędą się gry, zabawy, konkursy z nagrodami. Jak co roku będzie można wziąć udział w pakiecie gier plenerowych, w których zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy znajdą coś dla siebie.

 Ważnym elementem „maglowania” jest kiermasz twórczości gdyńskich organizacji pozarządowych, gdzie oprócz zakupu oryginalnych i niespotykanych przedmiotów, będzie można zapoznać się z ofertą placówek skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

Szczegółowe informacje:

e.bajerowska@mopsgdynia.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grabowo 2,

81-265 Gdynia pokój nr 41, 

tel. 58 625 93 36.