ngoDo założenia stowarzyszenia i zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym potrzeba 7 osób. Statut, który napiszą zakładający stowarzyszenie, nie będzie wysyłany do kontroli starosty, co powinno znacznie przyspieszyć procedurę zakładania NGO. Zobacz, co jeszcze ułatwia pracę społecznikom po wejściu w życie nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

7 osób zakłada stowarzyszenie, 7 dni ma sąd na rozpatrzenie wniosku. Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia stowarzyszeń. O stowarzyszeniach zwykłych, których kształt w wyniku nowelizacji zmienił się najbardziej, pisaliśmy w ubiegłym tygodniu (zobacz: Stowarzyszenia zwykłe – dotacje są już dla Was!).

Dziś kolej na stowarzyszenia rejestrowe, czyli te, które rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ich też dotyczą poważne zmiany wprowadzone ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy w aktach prawnych poradnik.ngo.pl).

Czytaj dalej