24 maja 2016 r. podczas gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni uhonorowano laureatów XVII edycji konkursu „Gdynia bez barier”.

Kapituła Konkursu przyznała:

– Medal „Gdynia bez barier” spółce Alter Art Festival za kompleksową dostępność Festiwalu Open’er dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

– Medal „Gdynia bez barier” pani Katarzynie Napiórkowskiej za nowatorski przekaz i odwagę mówienia o trudnym temacie jakim jest depresja

– Medal „Gdynia bez barier” pani Magdalenie Biegańskiej za pełną entuzjazmu zachętę i „poruszenie” do wszelkiej aktywności osób poruszających się na wózkach, ich rodziny i przyjaciół

– wyróżnienie pani Agnieszce Kokorzyckiej wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 11 w Orłowie oraz organizatorom akcji „Obudź w sobie Anioła dla Mateusza Przybył” za pomysł, zaangażowanie i realizację akcji, dzięki której udało się uratować życie chorego chłopca

– wyróżnienie Gdyńskiemu partnerstwu na rzecz osób niepełnosprawnych za zaangażowanie w realizację kompleksowych działań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom, wyznaczenie adekwatnych do potrzeb kierunków rozwoju sieci usług społecznych oraz inspirowanie do zmiany społecznej w drodze otwartego dialogu.

Podczas gali odbyły się pokazy taneczne mistrzów świata, wystąpili wolontariusze z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, oraz odbył się koncert zespołu Dikanda.

Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta.
W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.

Za: UM Gdynia