pozytek

 

Zapraszamy do zapoznania się ze uwagami zgłoszonymi do Programu Młodzież Solidarna w Działaniu oraz ze stanowiskiem DPP.

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w konsultacjach Programu.

Zestawienie

Za: pozytek.gov.pl