2000px-POL_Gdynia_COA.svg

 

1)Rozstrzygnięcie konkursu – zacieśnianie więzi

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4660/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotacje na realizacje zadań dotyczących zacieśniania więzi osób niepełnosprawnych z członkami rodzin następującym organizacjom:
1) Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Sopocie w kwocie 4.360 zł brutto
2) Stowarzyszeniu Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” z siedzibą w Gdańsku w kwocie 2.650 zł brutto
3) Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” z siedzibą w Gdyni w kwocie 6.500 zł brutto
4) Fundacji „Gwiazda Północy” z siedzibą w Gdyni w kwocie 5.790 zł brutto
5) Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie w kwocie 10.700 zł brutto.

2000px-POL_Gdynia_COA.svg

 

2) Rozstrzygnięcie konkursu – przygotowanie do niezależnego życia

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4657/16/VII/P z 17 maja 2016 r. nie przyznał dotacji na realizację zadania dotyczącego przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia ze względu na brak ofert spełniających warunki określone konkursem.

2000px-POL_Gdynia_COA.svg

 

3) Rozstrzygnięcie konkursu – edukacja żywieniowa

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4656/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego edukacji żywieniowej osób niepełnosprawnych w kwocie 15.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków o. Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku.

2000px-POL_Gdynia_COA.svg

 

4) Rozstrzygnięcie konkursu – aktywizacja społeczna niepełnosprawnej młodzieży

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4658/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym w kwocie 6.783 zł brutto Stowarzyszeniu „COOL-awi” z siedzibą w Gdyni.

2000px-POL_Gdynia_COA.svg

 

5) Rozstrzygnięcie konkursu – podnoszenie kompetencji społecznych i budowanie wolontariatu

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4659/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych i budowania wolontariatu dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 36.290 zł brutto Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni.

Za: UM Gdyni