logo_0_2_0

Fundacja Bomalihu z Gdyni pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na realizację zadania skierowanego do dzieci niepełnosprawnych w wieku 4 – 6 lat z terenu województwa pomorskiego – „Muzyka i kredki – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych z rodzicami”.

Projekt „Muzyka i kredki” to cykl spotkań edukacyjno – ogólnorozwojowych z muzykoterapią, arteterapią i zabawami ruchowymi stanowiącymi formę aktywizacji i nauki celowego działania.

W projekcie przeprowadzonych zostanie cykl 9 bezpłatnych spotkań, w okresie od maja do grudnia 2016 roku (z przerwą wakacyjną). Spotkania będą odbywać się co 2 tygodnie. Każde spotkanie będzie trwało 45 minut. Zajęcia prowadzone będą z ośmioosobową grupą dzieci w wieku 4-6 lat, z orzeczoną niepełnosprawnością, w towarzystwie rodziców/opiekunów dając tym samym możliwość wspólnego przeżywania radosnych, odkrywczych chwil.

Zajęcia poprowadzi pedagog- muzykoterapeuta Magdalena Juszczak.

Zapisy przyjmowane drogą elektroniczną od 20 maja 2016 r. www.muzykaikredki.evenea.pl

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest orzeczenie dziecka o niepełnosprawności.

Koordynator zadaniaAleksandra Kotlewska (606 647 990), Fundacja Bomalihu.

Za: Gdynia bez Barier