ngoDo założenia stowarzyszenia zwykłego nadal będą konieczne co najmniej 3 osoby – to nie zmieni się w maju 2016 r., kiedy wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Można jednak będzie wybrać zarząd i komisję rewizyjną.

20 maja 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące zakładania stowarzyszeń zwykłych. Nowe zasady ich tworzenia wynikają z rozdziału 6. ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą prawnego rozszerzenia możliwości ich działania (więcej na ten temat tutaj: Stowarzyszenie zwykłe. Sprawdź, co się zmieni!

[infografika]).

Zmiany w zakresie zasad wpisywania do ewidencji starosty nie są duże, dotyczą szczegółów (np. zmiana listy załączników do wniosku o wpis; możliwość wyboru zarządu lub przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie – teraz przepisy nie przewidują wyboru zarządu). Co ważne, co się zmieni? Ewidencje stowarzyszeń zwykłych będą prowadzone wg jednolitego wzoru – określi je rozporządzenie.

Obejrzyj naszą infografikę!