ngoW związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, członkowie stowarzyszeń mogą już zacząć zastanawiać się nad wyznaczeniem pełnomocników podpisujących umowy z członkami zarządu. Wymóg posiadania takiego pełnomocnika zacznie obowiązywać pod koniec maja. O pełnomocnika niełatwo! Jest on wskazywany przez walne zebranie.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach wchodzi w życie – większość jej przepisów – już 20 maja 2016 r. (zobacz: „Publikacja nowelizacji stowarzyszeń. Znamy daty wejścia w życie”). Pełnomocnicy nie muszą być potrzebni w stowarzyszeniach od razu, bo nie od razu musi pojawić się konieczność podpisania z członkiem zarządu nowej umowy (lub aneksu do jakiejś wcześniejszej). Jeśli z wybraniem pełnomocnika, a właściwie ze zwołaniem walnego zebrania, będziemy mieli kłopot, rozwiązaniem może być też skorzystanie z pomocy członków komisji rewizyjnej. Przyjrzyjmy się bliżej przepisom wprowadzającym nową zasadę dotyczącą umów i sporów z członkami zarządu.

Czytaj dalej