2-18-edukacja-dla-demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do aplikowanie w otwartym konkursie grantowym, realizowanym w ramach projektu „Dobra edukacja polonijna”. Celem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów ukierunkowanych na wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji polonijnej. Wnioski należy składać do 13 czerwca 2016 r.

Zgłaszane w konkursie projekty powinny w szczególności wpisywać się w co najmniej 1 z poniższych celów:

  • Wsparcie polonijnych placówek edukacyjnych, które nie zostały objęte tym w ramach środków senackich;
  • Dostarczenie nowych narzędzi, metod, zasobów edukacyjnych dla placówek edukacyjnych;
  • Podniesienie kompetencji nauczycieli polonijnych placówek edukacyjnych.

Wsparcie finansowe będzie dotyczyło projektów realizowanych wśród środowisk polonijnych z całego świata.

Jedna organizacja może złożyć 1 wniosek w konkursie. Maksymalna kwota jednej dotacji to 45 tys. zł.

Wnioski należy składać do 13 czerwca 2016 r. do godziny 12:00, wypełniając odpowiedni formularz w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym pod adresem formularze.fed.org.pl

Więcej szczegółów, w tym regulamin konkursu, pod adresem fed.org.pl/polonia/dla-ngo

Projekt jest współfinansowany w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

Za: NGO