ministerstwo_sportu_i_turystyki_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplProgram „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 lutego 2016 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1763,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html)

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – wysokość środków w naborze 1 800 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 18 maja do 31 grudnia 2016 roku(dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a oraz 4.b).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do 31 maja 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do 21 czerwca 2016 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Za: NGO