logo_home_main

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego ogłasza konkurs na udział w GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR 2016, organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2016.

Procedura rekrutacyjna składa się z 3 etapów:

Etap 1 – ocena formalna (spełnienie kryteriów formalnych i kompletność przesłanej dokumentacji)

Etap 2 – ocena merytoryczna (weryfikacja aplikacji oraz jakość i oryginalność eseju o Janie Karskim)

Etap 3 – rozmowa kwalifikacyjna.

Ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu 2016 r.

Dokumenty aplikacyjne są również dostępne na stronie Fundacji: www.jankarski.net.

Za: NGO