Szanowni Państwo,

W dniu 07.05.2016r. w Laboratorium Innowacji Społecznych odbyło sie szkolenie pt.„ Ekonomia społeczna dla opornych”

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z formami przedsiębiorczości społecznej, porównali wady i zalety poszczególnych form. Omówione zostały źródła i sposoby finansowania firm z tego sektora, zaprezentowane zostały przykłady dobrze działających podmiotów ekonomii społecznej i czynniki warunkujące ich sukces. Możliwe będyło również skonsultowanie własnych pomysłów.

Szkolenie poprowadził: Pan Wojciech Girucki (Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Razem”,
twórca i realizator programów aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych.. Wieloletni członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zespołów tworzących Strategię rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów przede wszystkim nt. praktycznych aspektów kierowania i zarządzania podmiotami sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej)

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w szkoleniu!