ngoStarostowie (prezydenci miast) pełniący nadzór nad stowarzyszeniami od 20 maja 2016 r. tracą możliwość opiniowania dokumentów rejestracyjnych stowarzyszeń (np. statutu). Jakie inne zmiany ich dotyczą w związku nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach?

Obejrzyj naszą infografikę!